Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng

19Về 3 lần

03Về 3 lần

99Về 3 lần

80Về 3 lần

09Về 2 lần

73Về 2 lần

52Về 2 lần

82Về 2 lần

51Về 2 lần

05Về 2 lần

37Về 2 lần

65Về 2 lần

08Về 2 lần

97Về 2 lần

04Về 2 lần

11Về 2 lần

94Về 2 lần

29Về 2 lần

48Về 2 lần

68Về 2 lần

14Về 2 lần

21Về 2 lần

44Về 1 lần

49Về 1 lần

55Về 1 lần

54Về 1 lần

13Về 1 lần

42Về 1 lần

45Về 1 lần

72Về 1 lần

53Về 1 lần

07Về 1 lần

16Về 1 lần

18Về 1 lần

25Về 1 lần

36Về 1 lần

87Về 1 lần

26Về 1 lần

92Về 1 lần

85Về 1 lần

98Về 1 lần

67Về 1 lần

71Về 1 lần

35Về 1 lần

32Về 1 lần

62Về 1 lần

88Về 1 lần

57Về 1 lần

43Về 1 lần

50Về 1 lần

GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 20/07/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 20/07/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 20/07/2024
Giải đặc biệt 008960341755973360
Giải Nhất 488276608802722
Giải Nhì 501952880322717
Giải Ba 009136327041535789299188970527
Giải Bốn 892270086653029550692364226043530640761955286294089527479234129664254822743360303905270956292099465522552
Giải Năm 630438159182
Giải Sáu 360955526554203232645342219124415262
Giải Bảy 071492492
Giải Tám 718514
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
04, 09
13
27, 27, 29
42, 43
52, 54
60, 66, 69, 64
70, 71, 71
95
Xổ số Đắk Nông
04, 09
13
27, 27, 29
42, 43
52, 54
60, 66, 69, 64
70, 71, 71
95
Xổ số Quảng Ngãi
04, 09
13
27, 27, 29
42, 43
52, 54
60, 66, 69, 64
70, 71, 71
95
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 19/07/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 19/07/2024
Giải đặc biệt 829851690254
Giải Nhất 8153055353
Giải Nhì 0583428579
Giải Ba 92509844709143992974
Giải Bốn 4586092559805773510164286872106336088090336042209024845125690128819285
Giải Năm 07145961
Giải Sáu 916508515395676584759388
Giải Bảy 721340
Giải Tám 9443
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
09, 01
10, 14
21
30, 34
51, 59, 51
60, 60, 65
70, 77
86
95, 94
Xổ số Ninh Thuận
09, 01
10, 14
21
30, 34
51, 59, 51
60, 60, 65
70, 77
86
95, 94
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 18/07/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 18/07/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 18/07/2024
Giải đặc biệt 908085725785158005
Giải Nhất 419165363147846
Giải Nhì 188188081300450
Giải Ba 311282898956921896370851540700
Giải Bốn 210266576640661986738293366896254433052175389135711306996780162658352365763322645170607332829400626754808
Giải Năm 131357907941
Giải Sáu 784126952573859077056803048785752465
Giải Bảy 756742211
Giải Tám 684868
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
16, 18, 13
28, 26
33
43, 41
56
66, 61, 68
73, 73
85, 89
96, 95
Xổ số Quảng Bình
16, 18, 13
28, 26
33
43, 41
56
66, 61, 68
73, 73
85, 89
96, 95
Xổ số Quảng Trị
16, 18, 13
28, 26
33
43, 41
56
66, 61, 68
73, 73
85, 89
96, 95
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 17/07/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 17/07/2024
Giải đặc biệt 110541074387
Giải Nhất 8025100497
Giải Nhì 9966180627
Giải Ba 41151715191397971713
Giải Bốn 5232398230469389960031369285940595266806282716343510298087998982939584
Giải Năm 94589233
Giải Sáu 136641072814206279646373
Giải Bảy 874395
Giải Tám 9998
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00, 07
19, 14
23
30, 38
41
51, 51, 52, 58
61, 69, 66
74
94, 99
Xổ số Khánh Hòa
00, 07
19, 14
23
30, 38
41
51, 51, 52, 58
61, 69, 66
74
94, 99
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 16/07/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 16/07/2024
Giải đặc biệt 290395868876
Giải Nhất 2918657179
Giải Nhì 2002023669
Giải Ba 60411064618480714074
Giải Bốn 6201186779401046618323866286003503785168948322549356843394986622374734
Giải Năm 34258147
Giải Sáu 551602579777651545413401
Giải Bảy 508892
Giải Tám 2904
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
04, 00, 08
11, 11, 16
20, 25, 29
37
57
61, 66
79, 77
86, 83
95
Xổ số Quảng Nam
04, 00, 08
11, 11, 16
20, 25, 29
37
57
61, 66
79, 77
86, 83
95
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 15/07/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 15/07/2024
Giải đặc biệt 106477979599
Giải Nhất 3799989510
Giải Nhì 3660875739
Giải Ba 69648678508785734155
Giải Bốn 1192941797095809165544835903412399761296156219560702778056107095854997
Giải Năm 01968638
Giải Sáu 579801305336892000484221
Giải Bảy 948523
Giải Tám 1921
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
08
19
29
35, 30, 36
48, 41, 48
50, 55
77
80
99, 97, 97, 96, 98
Xổ số Thừa Thiên Huế
08
19
29
35, 30, 36
48, 41, 48
50, 55
77
80
99, 97, 97, 96, 98
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 14/07/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 14/07/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 14/07/2024
Giải đặc biệt 530557017421726892
Giải Nhất 832164863239854
Giải Nhì 080964455918918
Giải Ba 155162719706015720181113161001
Giải Bốn 315905919231359228433564109772844110043923829717901944444868234316793249969027360386182203961836389320075
Giải Năm 215517949251
Giải Sáu 886101037238448324194208723474327916
Giải Bảy 253286602
Giải Tám 110808
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
03
16, 16, 11, 11
38
43, 41
57, 59, 55, 53
61
72
96, 97, 90, 92
Xổ số Kon tum
03
16, 16, 11, 11
38
43, 41
57, 59, 55, 53
61
72
96, 97, 90, 92
Xổ số Thừa Thiên Huế
03
16, 16, 11, 11
38
43, 41
57, 59, 55, 53
61
72
96, 97, 90, 92
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 13/07/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 13/07/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 13/07/2024
Giải đặc biệt 484038892548654542
Giải Nhất 688175587256962
Giải Nhì 603665469930856
Giải Ba 835798849139698268855582018087
Giải Bốn 119464976087866571386703830082390631470253512111583259698825778635095816374635019535443214163093220057086
Giải Năm 506860670974
Giải Sáu 415665296499721239784643727969931875
Giải Bảy 666690772
Giải Tám 529952
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
17
29
38, 38, 38
46
56, 52
66, 60, 66, 63, 68, 66
79
82
91, 99
Xổ số Đắk Nông
17
29
38, 38, 38
46
56, 52
66, 60, 66, 63, 68, 66
79
82
91, 99
Xổ số Quảng Ngãi
17
29
38, 38, 38
46
56, 52
66, 60, 66, 63, 68, 66
79
82
91, 99
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 12/07/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 12/07/2024
Giải đặc biệt 622589958925
Giải Nhất 2045058523
Giải Nhì 1285547903
Giải Ba 33341711753168412795
Giải Bốn 9042520282206903648164005226899710270292174772638577985366059105015086
Giải Năm 45264928
Giải Sáu 385267586704874305542494
Giải Bảy 703890
Giải Tám 6773
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
05, 02, 04, 03
25, 26
41
50, 55, 52, 58
67
75
89, 82, 81, 89
90
Xổ số Ninh Thuận
05, 02, 04, 03
25, 26
41
50, 55, 52, 58
67
75
89, 82, 81, 89
90
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 11/07/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 11/07/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 11/07/2024
Giải đặc biệt 402055514214698911
Giải Nhất 505610167259119
Giải Nhì 958952932438408
Giải Ba 735361108103357743537398586652
Giải Bốn 537052915039931916092509706601841990567601056982985307758186470308973697543971603998465523438718940025537
Giải Năm 054831578033
Giải Sáu 643959261088352425881322494173049950
Giải Bảy 865147026
Giải Tám 039792
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
05, 09, 01, 03
26
36, 31, 39
48
55, 50
61, 65
81, 88
95, 97, 99
Xổ số Quảng Bình
05, 09, 01, 03
26
36, 31, 39
48
55, 50
61, 65
81, 88
95, 97, 99
Xổ số Quảng Trị
05, 09, 01, 03
26
36, 31, 39
48
55, 50
61, 65
81, 88
95, 97, 99
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 10/07/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 10/07/2024
Giải đặc biệt 138382473146
Giải Nhất 0083061105
Giải Nhì 3006165235
Giải Ba 97922467130889336465
Giải Bốn 8575562541830435378764613183515105005815929955353759634699768648914576
Giải Năm 20505273
Giải Sáu 209176790499424111942134
Giải Bảy 459738
Giải Tám 8726
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
13, 13
22
30
41, 43
55, 51, 50, 50, 59
61
79
82, 87, 87
91, 99
Xổ số Khánh Hòa
13, 13
22
30
41, 43
55, 51, 50, 50, 59
61
79
82, 87, 87
91, 99
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 09/07/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 09/07/2024
Giải đặc biệt 383140557763
Giải Nhất 3593721519
Giải Nhì 0361961698
Giải Ba 67820532483005925682
Giải Bốn 4697642370852886860508083745137310469471149021423273173331980508614552
Giải Năm 53781204
Giải Sáu 074524402107796148872577
Giải Bảy 044382
Giải Tám 0980
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
05, 04, 07, 09
19, 13
20
37
40, 48, 45, 40, 44
76, 70, 78
88, 83
Xổ số Quảng Nam
05, 04, 07, 09
19, 13
20
37
40, 48, 45, 40, 44
76, 70, 78
88, 83
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 08/07/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 08/07/2024
Giải đặc biệt 174608778965
Giải Nhất 9138710538
Giải Nhì 8218377483
Giải Ba 72094148542164319676
Giải Bốn 8381930637868865304998806078568208425500115820982677595620973712547805
Giải Năm 29047128
Giải Sáu 232701459004355879800854
Giải Bảy 926714
Giải Tám 3511
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
08, 06, 04, 04
19
27, 26
37, 35
49, 45
54, 56
87, 83, 86, 84
94
Xổ số Thừa Thiên Huế
08, 06, 04, 04
19
27, 26
37, 35
49, 45
54, 56
87, 83, 86, 84
94
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 07/07/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 07/07/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 07/07/2024
Giải đặc biệt 268289649329188588
Giải Nhất 445441777067759
Giải Nhì 333779919069394
Giải Ba 001480064037914865469027879977
Giải Bốn 531582949671820571035086294556256818897986551820469676542435056673185514272581694439472203775003573966045
Giải Năm 760678624969
Giải Sáu 965896583767230796985041406246817162
Giải Bảy 555883116
Giải Tám 365765
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
03, 06
20
36
44, 48, 40
58, 56, 58, 58, 55
62, 67
77
89, 81
96
Xổ số Kon tum
03, 06
20
36
44, 48, 40
58, 56, 58, 58, 55
62, 67
77
89, 81
96
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 06
20
36
44, 48, 40
58, 56, 58, 58, 55
62, 67
77
89, 81
96
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 06/07/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 06/07/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 06/07/2024
Giải đặc biệt 232916101248421628
Giải Nhất 562597970343500
Giải Nhì 835645408116990
Giải Ba 776157733128667775680279659332
Giải Bốn 173888274465812853297366627771027818411292349378282184693114739934392726876852570814383726448352801176552
Giải Năm 846148597173
Giải Sáu 374128658816935908407289616050843285
Giải Bảy 278526783
Giải Tám 378805
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
16, 15, 12, 16
29
31, 37
44, 41
59
64, 66, 61, 65
71, 78
88, 81
Xổ số Đắk Nông
16, 15, 12, 16
29
31, 37
44, 41
59
64, 66, 61, 65
71, 78
88, 81
Xổ số Quảng Ngãi
16, 15, 12, 16
29
31, 37
44, 41
59
64, 66, 61, 65
71, 78
88, 81
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 05/07/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 05/07/2024
Giải đặc biệt 022294926307
Giải Nhất 7262296627
Giải Nhì 4654286749
Giải Ba 68843574942903158904
Giải Bốn 8951751650463542776104102773469095188974859958701137811610456238430944
Giải Năm 45880486
Giải Sáu 168758726531093460101871
Giải Bảy 561396
Giải Tám 7332
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
02
17
22
31
42, 43, 46
50, 54, 51
61, 61
72, 73
88, 87
94, 94
Xổ số Ninh Thuận
02
17
22
31
42, 43, 46
50, 54, 51
61, 61
72, 73
88, 87
94, 94
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 04/07/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 04/07/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 04/07/2024
Giải đặc biệt 563819667402326890
Giải Nhất 966210229182343
Giải Nhì 706783455656877
Giải Ba 522631651636184488391071111277
Giải Bốn 168185638177601243486565550117840524202289440722581100454322065071905488248138751665311259454158786608649
Giải Năm 957587643598
Giải Sáu 682481423205123476111875919987891054
Giải Bảy 321878217
Giải Tám 625003
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
01, 05
19, 16, 18, 17
21, 24, 21
48, 42
55, 52
63, 62
78, 75
81
Xổ số Quảng Bình
01, 05
19, 16, 18, 17
21, 24, 21
48, 42
55, 52
63, 62
78, 75
81
Xổ số Quảng Trị
01, 05
19, 16, 18, 17
21, 24, 21
48, 42
55, 52
63, 62
78, 75
81
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 03/07/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 03/07/2024
Giải đặc biệt 817339300596
Giải Nhất 7517410122
Giải Nhì 2257558413
Giải Ba 83558698576506398305
Giải Bốn 2624092858542645465118060679779450293632647460407309011288835162489831
Giải Năm 10648459
Giải Sáu 279063197714272647759684
Giải Bảy 734306
Giải Tám 9421
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02
19, 14
39, 34
40
58, 57, 58, 51
64, 60, 64
74, 75, 77
90, 94
Xổ số Khánh Hòa
02
19, 14
39, 34
40
58, 57, 58, 51
64, 60, 64
74, 75, 77
90, 94
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 02/07/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 02/07/2024
Giải đặc biệt 945687685646
Giải Nhất 7652087343
Giải Nhì 6721132732
Giải Ba 23685640459520274127
Giải Bốn 7302369422685507430643509503447370401684765108988268339368096634386901
Giải Năm 71087219
Giải Sáu 331026550782472719977548
Giải Bảy 316200
Giải Tám 5319
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
06, 09, 04, 08
11, 10, 16
20, 23, 22
45, 44
50, 55, 53
87, 85, 82
Xổ số Quảng Nam
06, 09, 04, 08
11, 10, 16
20, 23, 22
45, 44
50, 55, 53
87, 85, 82
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 01/07/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 01/07/2024
Giải đặc biệt 881691459623
Giải Nhất 3306013262
Giải Nhì 8143877016
Giải Ba 28038074896578728256
Giải Bốn 4709685531539620423770845588951617389888495991053428082094942140497610
Giải Năm 00796078
Giải Sáu 158890271796800756688187
Giải Bảy 667375
Giải Tám 0319
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
03
27
38, 38, 31, 37
45
60, 62, 67
73, 79
89, 88
91, 96, 95, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
03
27
38, 38, 31, 37
45
60, 62, 67
73, 79
89, 88
91, 96, 95, 96
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 30/06/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 30/06/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 30/06/2024
Giải đặc biệt 204068373746679901
Giải Nhất 657343060889490
Giải Nhì 632379514395701
Giải Ba 047759863306779365702950162083
Giải Bốn 551450684249119151605320046667500659745216882415920339633152482965826301960562378958558300468138475103903
Giải Năm 309250709140
Giải Sáu 739284534011077251642182466363418130
Giải Bảy 820436793
Giải Tám 374449
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
00
19, 11
20
34, 37, 33, 37
45, 42
53
68, 60, 67, 65
75
92, 92
Xổ số Kon tum
00
19, 11
20
34, 37, 33, 37
45, 42
53
68, 60, 67, 65
75
92, 92
Xổ số Thừa Thiên Huế
00
19, 11
20
34, 37, 33, 37
45, 42
53
68, 60, 67, 65
75
92, 92
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 29/06/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 29/06/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 29/06/2024
Giải đặc biệt 152866064994408691
Giải Nhất 848321215028638
Giải Nhì 171357902889319
Giải Ba 223242148784107361605659653878
Giải Bốn 900657051833669717817035179384070864797223132644268716575075494971292914249726037786152311164067700290078
Giải Năm 837795439869
Giải Sáu 840808814268904805198074749030835318
Giải Bảy 408845751
Giải Tám 540955
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 08
18
24
32, 35
51, 54
66, 65, 69, 68
77
87, 81, 84, 86, 81
Xổ số Đắk Nông
08, 08
18
24
32, 35
51, 54
66, 65, 69, 68
77
87, 81, 84, 86, 81
Xổ số Quảng Ngãi
08, 08
18
24
32, 35
51, 54
66, 65, 69, 68
77
87, 81, 84, 86, 81
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 28/06/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 28/06/2024
Giải đặc biệt 866075805487
Giải Nhất 1165324366
Giải Nhì 6795866698
Giải Ba 64515159975440181072
Giải Bốn 3738370288068591279847088469214492242925923473631198746545812821096143
Giải Năm 71890735
Giải Sáu 261131680981756747594767
Giải Bảy 639036
Giải Tám 5199
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
15, 11
21, 22
39
53, 58, 59, 51
68
75
83, 88, 88, 89, 81
97, 98
Xổ số Ninh Thuận
15, 11
21, 22
39
53, 58, 59, 51
68
75
83, 88, 88, 89, 81
97, 98
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 27/06/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 27/06/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 27/06/2024
Giải đặc biệt 660713983989641417
Giải Nhất 655434080015391
Giải Nhì 780298930192053
Giải Ba 361723326507218390796213630176
Giải Bốn 976912497496647651205680852423499274581667125460497370735197787205986958123096896529730411221563775088537
Giải Năm 767406026222
Giải Sáu 646653265636374831504122216356547881
Giải Bảy 351734323
Giải Tám 052982
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
08, 05
13
29, 20, 23, 27, 26
36
43, 47
51
65, 66
72, 74, 74
91
Xổ số Quảng Bình
08, 05
13
29, 20, 23, 27, 26
36
43, 47
51
65, 66
72, 74, 74
91
Xổ số Quảng Trị
08, 05
13
29, 20, 23, 27, 26
36
43, 47
51
65, 66
72, 74, 74
91
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 26/06/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 26/06/2024
Giải đặc biệt 560700855306
Giải Nhất 6257246460
Giải Nhì 6051262399
Giải Ba 81003075587046747672
Giải Bốn 0775078394406223111774241160412702584922315468983687355548979314689992
Giải Năm 45521284
Giải Sáu 680569239615035809721455
Giải Bảy 637233
Giải Tám 8225
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00, 03, 05
12, 17, 15
22, 25, 23
37
41, 41
58, 50, 52
72
82
94
Xổ số Khánh Hòa
00, 03, 05
12, 17, 15
22, 25, 23
37
41, 41
58, 50, 52
72
82
94
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 25/06/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 25/06/2024
Giải đặc biệt 019687555714
Giải Nhất 5360836540
Giải Nhì 5568011830
Giải Ba 12093864315663281797
Giải Bốn 9207558925831853996739793768136437530388371521314475752857682530673585
Giải Năm 34757687
Giải Sáu 396522695185884725912773
Giải Bảy 765866
Giải Tám 4265
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
08
13
25
31
42
67, 65, 69, 65
75, 75, 75
87, 80, 85, 85
93, 93
Xổ số Quảng Nam
08
13
25
31
42
67, 65, 69, 65
75, 75, 75
87, 80, 85, 85
93, 93
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 24/06/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 24/06/2024
Giải đặc biệt 093379442394
Giải Nhất 1270817380
Giải Nhì 8255833681
Giải Ba 22649629477583673803
Giải Bốn 5111667617953555514240621732791709752905986399667453911330942040284154
Giải Năm 19097000
Giải Sáu 666080031648603719308620
Giải Bảy 778665
Giải Tám 8004
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
08, 09, 03
16, 17
21
49, 47, 42, 48
58, 55
60
79, 79, 78
80
97
Xổ số Thừa Thiên Huế
08, 09, 03
16, 17
21
49, 47, 42, 48
58, 55
60
79, 79, 78
80
97
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 23/06/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 23/06/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 23/06/2024
Giải đặc biệt 019015515771670765
Giải Nhất 319618066481206
Giải Nhì 537037136224257
Giải Ba 934248180881995856776776876144
Giải Bốn 430797469568343409288515101364113421971517800685633718611290465757053190344265988721350591170205092243025
Giải Năm 168886467066
Giải Sáu 536449227534383277725312600537718104
Giải Bảy 861134615
Giải Tám 481697
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
03, 08
15
24, 28, 22
34
43, 42, 48
51
61, 64, 64, 61
79
88
95
Xổ số Kon tum
03, 08
15
24, 28, 22
34
43, 42, 48
51
61, 64, 64, 61
79
88
95
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 08
15
24, 28, 22
34
43, 42, 48
51
61, 64, 64, 61
79
88
95
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 22/06/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 22/06/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 22/06/2024
Giải đặc biệt 450579325107336636
Giải Nhất 179285615533671
Giải Nhì 449548929122427
Giải Ba 292739853301221313532763934274
Giải Bốn 993918369117730401234945028034828135245193268627055765774011572042119712765462535663682764058955585460936
Giải Năm 640565597487
Giải Sáu 818554926812774289121283866294135460
Giải Bảy 360028215
Giải Tám 181407
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05
13, 12, 18
28, 23
33, 30, 34
54, 50
60
79, 73
85
91, 91, 92
Xổ số Đắk Nông
05
13, 12, 18
28, 23
33, 30, 34
54, 50
60
79, 73
85
91, 91, 92
Xổ số Quảng Ngãi
05
13, 12, 18
28, 23
33, 30, 34
54, 50
60
79, 73
85
91, 91, 92
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 21/06/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 21/06/2024
Giải đặc biệt 452758745454
Giải Nhất 3678623195
Giải Nhì 0137548107
Giải Ba 44103189730075639628
Giải Bốn 4851696362543295337445531061597111875104881986790427263314357292716289
Giải Năm 37049863
Giải Sáu 228306286094723558106074
Giải Bảy 290526
Giải Tám 4580
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
03, 04
16, 18
29, 28
31
45
58, 59
62
75, 73, 74
86, 83
94, 90
Xổ số Ninh Thuận
03, 04
16, 18
29, 28
31
45
58, 59
62
75, 73, 74
86, 83
94, 90
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 20/06/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 20/06/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 20/06/2024
Giải đặc biệt 283930325633904097
Giải Nhất 019689802721567
Giải Nhì 267712796925357
Giải Ba 400830429868369422453387742297
Giải Bốn 371288222811071115788381445221391788050772924790759786863137121344840699576319764924917940291714210890765
Giải Năm 388838370603
Giải Sáu 397585686961809573094963255657557792
Giải Bảy 519255010
Giải Tám 721351
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
14, 19
28, 28, 21
30
68, 68, 61
71, 71, 78, 78, 75, 72
83, 88
98
Xổ số Quảng Bình
14, 19
28, 28, 21
30
68, 68, 61
71, 71, 78, 78, 75, 72
83, 88
98
Xổ số Quảng Trị
14, 19
28, 28, 21
30
68, 68, 61
71, 71, 78, 78, 75, 72
83, 88
98
loading data